Disclaimer

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij garanderen derhalve niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik op haar website.

Rechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Theo Rooijakkers Makelaardij worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotocopy, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Geldigheid

Wij houden zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszines te wijzigen.